majas punkt.

extra kedjelängd


För den som önskar extra längd på halsband.
För varje påbörjad decimeter tar jag ut en kostnad på 75:- . Vill du tex ha 18 cm extra kedja klickar du i antal:2 och skriver den exakta längden i meddelanderutan.
50 SEK